Strona główna Biznes Prawie 30 mln zł na innowacje dla przedsiębiorców z Mazowsza

Prawie 30 mln zł na innowacje dla przedsiębiorców z Mazowsza

fot. canva.com

Uruchomiony został nabór do konkursu „Innowacje w MŚP”, prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Program ten jest wsparciem firm z sektora miko, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Mazowsza, które są najbardziej narażone na negatywne skutki inflacji. Pula dostępnych środków to prawie 30 mln złotych. Wnioski można składać tylko do 23 stycznia.

Głównym założeniem konkursu „Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług” jest pobudzenie aktywności inwestycyjnej sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R. To w konsekwencji ma przełożyć się na zwiększenie zatrudnienia i trwały rozwój firm. Do konkursu kwalifikowane są podmioty, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, czyli odnotowały przychody z tego tytułu w ciągu przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dostępne środki na projekty to 29,6 mln zł.

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w III kwartale 2022 roku co trzecie przedsiębiorstwo ogłaszające upadłość miało siedzibę w województwie mazowieckim. Najwięcej wśród nich było firm produkcyjnych. Dodatkowe środki na inwestycje w nowym roku to duża szansa na poprawę koniunktury regionu, a także pobudzenie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki – komentuje Maria Leszczyńska, manager ds. dotacji i stref inwestycyjnych w Ayming Polska.

Dostęp do środków publicznych, co pokazują wyniki najnowszego badania Grupy Ayming „Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023”, to dla przedsiębiorców w Polsce główny bodziec do zainteresowania się działaniami badawczo-rozwojowymi, wskazywany przez blisko 60% prowadzących firmy. Początek nowego roku to więc dogodny termin nie tylko na planowanie nowych inwestycji, ale także pozyskiwanie dostępnych instrumentów do ich sfinansowania – dodaje ekspertka.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pozyskane środki m.in. na rozbudowę przedsiębiorstw, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Do programu kwalifikują się również działania związane z realizacją zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmianami w zakresie sposobu świadczenia usług czy wdrożeniem wyników prac B+R do działalności gospodarczej. Uprawniony do finansowania projekt musi zostać zakończony do końca bieżącego roku. Nabór wniosków potrwa tylko do 23 stycznia.

Program „Innowacje w MŚP” nie jest jedyną szansą dla firm na pozyskanie finansowego wsparcia rozwoju działalności. Pod koniec 2022 roku do informacji publicznej podana została informacja o planowanym na koniec I kwartału starcie naborów do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.