Strona główna Aktualności 15-tonowa tarcza „Jolanta” już pod ziemią

15-tonowa tarcza „Jolanta” już pod ziemią

fot. MPWiK

Budowa kolektora Mokotowskiego Bis w Warszawie wkroczyła w kluczową fazę. Tarcza „Jolanta” rozpoczęła drążenie mikrotunelu pod ul. Gagarina. Mokotowski Bis jest jednym z trzech ogromnych kolektorów, które obecnie buduje MPWiK Warszawa.

Do budowy kolektora Mokotowskiego Bis wybrano bezwykopową technologię tzw. mikrotunelingu. Drążenie odbywa się na głębokości około 10 metrów pod poziomem terenu. Dzięki temu inwestycja powoduje mniej utrudnień w porównaniu z tradycyjnym wykopem prowadzonym wzdłuż całej trasy kolektora.

Drążenie zostało podzielone na dwa odcinki, z których jeden ma długość ok. 580 metrów, a drugi około 480 metrów. Dla obu odcinków, w okolicy skrzyżowania ulic Gagarina i Sieleckiej, wybudowano jedną komorę startową, do której opuszczono głowicę. Drąży ona mikrotunel w kierunku ul. Czerniakowskiej, a po ukończeniu odcinka i wyjęciu z komory odbiorczej zostanie przetransportowana z powrotem do komory startowej i rozpocznie drążenie w stronę ul. Belwederskiej. Tarcza „Jolanta” ma średnicę 3,42 m i waży 15,5 t. Cała głowica drążąca waży 91,5 t i ma 7,5 m długości.

Kolektor Mokotowski Bis będzie miał długość około 1,2 km. Od strony ul. Czerniakowskiej zostanie połączony z kolektorem Nadbrzeżnym, a od strony ul. Belwederskiej/Sułkowickiej z kolektorem Mokotowskim, z którego będzie odbierał ścieki i wody opadowe. Będzie wykonany z modułów rur żelbetowych o długości 3 m, średnicy wewnętrznej 2,8 m i zewnętrznej 3,4 m. Pojemność retencyjna kolektora wyniesie 6,9 tys. m³.

Celem budowy wielkośrednicowych kolektorów ściekowych: Mokotowskiego Bis, Lindego Bis oraz największego – Wiślanego – jest zwiększenie bezpieczeństwa miasta podczas coraz częstszych deszczy nawalnych, które są skutkiem zmian klimatycznych i mogą powodować w mieście zalewiska i podtopienia. Kolektory czasowo zatrzymają, a następnie bezpiecznie odprowadzą nadmiar wód opadowych do oczyszczalni. Zakończenie całej inwestycji jest planowane na koniec 2023 r.