Strona główna Aktualności Gospodarka Warszawy w danych GUS

Gospodarka Warszawy w danych GUS

fot. Pixabay.com

W sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w grudniu 2021 r. zatrudnionych było 1097,4 tys. osób czyli o 4,6 tys. (0,4 proc.) więcej niż w listopadzie 2021 r. oraz o 3,5 tys. (o 0,3 proc.) więcej niż w grudniu 2020 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

W porównaniu z listopadem wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 2,5 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,7 proc.), informacja i komunikacja (o 0,5 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,4 proc.), budownictwo (o 0,2 proc.), przemysł (o 0,1 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcji transport i gospodarka magazynowa (o 0,6 proc.) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 0,1 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wyniosło 8058,27 zł i było o 11,2 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 14,2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. W porównaniu z listopadem 2021 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 22,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 16,3 proc.), informacja i komunikacja (o 14,0 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 12,7 proc.), przemysł (o 8,5 proc.), budownictwo (o 8,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 5,9 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 4,6 proc.).

 

W końcu grudnia 2021 r. w Warszawie było 24132 zarejestrowanych bezrobotnych czyli o 503 osoby (o 2,0 proc.) mniej niż w końcu listopada 2021 r. oraz o 271 osób (o 1,1 proc.) mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 11605, co stanowiło 48,1 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 48,3 proc., a przed rokiem 49,2 proc.) i 17,8 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do listopada 2021 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 292, tj. o 2,5 proc., a w stosunku do grudnia 2020 r. zmniejszyła się o 396, tj. o 3,3 proc.

Sprzedaż detaliczna w Warszawie w grudniu 2021 r. (w cenach bieżących) była o 19,0 proc. większa niż w listopadzie 2021 r. oraz o 16,1 proc. wyższa w odniesieniu do grudnia 2020 r. W porównaniu z listopadem 2021 r. większa była sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 52,8 proc.), sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 38,9 proc.), sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 35,7 proc.), sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 18,8 proc.), sprzedaż mebli, RTV, AGD (o 17,4 proc.), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (o 13,9 proc.), pozostała sprzedaż (o 10,9 proc.), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (o 6,8 proc.), sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 4,7 proc.).

W grudniu 2021 r. do rejestru REGON wpisanych zostało 3291 nowych podmiotów, tj. o 4,2 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Wśród nowo zarejestrowanych podmiotów przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1674 (o 7,4 proc. mniej niż w listopadzie 2021 r.). Liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych była większa niż przed miesiącem o 14,9 proc., w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – o 9,8 proc. W grudniu 2021 r. wykreślono z rejestru REGON 1126 podmiotów (wobec 1255 w poprzednim miesiącu), w tym 898 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 13,7 proc. mniej). Najwięcej wyrejestrowanych jednostek zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,3 proc.), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (17,4 proc.), informacją i komunikacją (11,1 proc.).