Strona główna Aktualności Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego

fot. Pixabay.com

Osoby przedsiębiorcze związane z Uniwersytetem Warszawskim, które osiągnęły sukces w biznesie mogą wziąć udział w rozpoczynającej się właśnie 5. edycji konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów biznesowych wśród przedstawicieli społeczności UW, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm.

− Konkurs Przedsiębiorca Roku UW wyłania najlepszych z najlepszych. Ten konkurs to nie tylko rywalizacja o wygraną, ale przede wszystkim to promocja przedsiębiorczych postaw i dobrych praktyk polskiego biznesu. Uniwersytet jest miejscem gdzie nauka, badania, ale i zaangażowanie oraz odpowiedzialność społeczna przenikają się nawzajem i chcemy, aby laureaci tej edycji byli tego najlepszym przykładem – mówi Adam Niewiński, przewodniczący Komisji konkursowej.

 

Nowa kategoria

Konkurs Przedsiębiorca Roku UW jest skierowany zarówno do studentów i absolwentów, którzy są przedsiębiorcami, jak i do pracowników UW. Zgłaszać się mogą osoby, które właśnie teraz zakładają firmy lub prowadzą je od lat. Udział mogą wziąć też pracownicy firm, którzy odpowiadają za tworzenie i rozwój innowacyjnych, przedsiębiorczych rozwiązań. – Zapraszamy też wszystkich zakładających przedsięwzięcia ukierunkowane nie tyle na zysk, co raczej na rozwiązywanie problemów społecznych czy ekologicznych – podkreśla prof. Beata Glinka.

W tym roku pojawiła się nowa kategoria konkursowa Przedsiębiorca korporacyjny. Mogą do niej zgłaszać się pracownicy, którzy zainicjowali udokumentowane wdrożenie innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania. W zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych przedsiębiorstwa oceniane będą takie obszary jak: innowacyjna organizacja łańcuchów dostaw, sprzedaży i marketingu, innowacyjne metody i narzędzia w zarządzaniu firmą, zakup licencji i nowych technologii, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, współpraca z ośrodkami naukowymi i parkami technologicznymi.

Kategorie

Finaliści 5. edycji zostaną wyłonieni z następujących kategorii konkursu:

Master of Business ─ wyróżnione zostanie przedsiębiorstwo założone przez studenta, absolwenta lub pracownika UW, które osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku więcej niż cztery lata.

Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego ─ w tej kategorii przynajmniej jeden z założycieli start-upu musi być studentem, absolwentem lub pracownikiem UW. Do udziału w konkursie mogą zostać zakwalifikowane tylko te start-upy, które zostały zgłoszone do rejestracji nie później niż 31 grudnia 2021 roku i działają nie dłużej niż pięć lat.

Innowacja/Innowator Roku ─ w tej kategorii rywalizować będą ze sobą przedsiębiorcy, którzy oferują innowacyjne produkty lub usługi, bądź też stosują nowoczesne rozwiązania organizacyjne.

Przedsiębiorca społeczny ─ nagrodzona zostanie organizacja, która wspiera działania na rzecz społeczeństwa i została założona przez studenta, absolwenta lub pracownika UW.

Przedsiębiorca korporacyjny – nagrodzony zostanie pracownik, który zainicjował udokumentowane wdrożenie innowacyjnego produktu, usługi lub rozwiązania.

Zgłoszenia do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz i przesłać go przez stronę: www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl. Pracownik Uniwersytetu może też zgłosić do konkursu znane mu przedsiębiorstwo. W takim przypadku będzie potrzebna zgoda zgłoszonego przedsiębiorcy na udział w konkursie. Z regulaminem można zapoznać się na stronie konkursu.